top of page

Om mig -
Johannes Spångberg

Det kan finnas många anledningar till att söka behandling hos en psykolog. Gemensamt för de flesta är att vi då har fastnat i mönster som gör att vi inte lever så som vi önskar eller att något i livet plötsligt blivit annorlunda. 

Sedan psykologutbildningen vid Lunds universitet har jag under många år arbetat inom vuxenpsykiatrin och numera arbetar jag privat på heltid. Under mina år i vuxenpsykiatrin har jag i behandling mött en mångfald av människor med varierande problemområden. Efter psykologutbildningen i Lund som gav både psykodynamisk inriktning och KBT-inriktning har jag fortsatt att vidareutbilda mig och är bland annat även certifierad ISTDP-terapeut.

Jag arbetar mestadels med den moderna psykodynamiska psykoterapimetoden ISTDP (Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy) som blir alltmer populär i Sverige. Känslor eller frånvaron av känslor är ett stort fokus i behandlingen. Utöver fokus på känslor uppmärksammas även tankar och eventuella ångestsymtom. I ISTDP är fokus ofta här och nu, men i behandlingen kommer ofta även tidigare händelser i livet att komma upp. ISTDP innebär en möjlighet att anpassa behandlingen just efter dina förutsättningar och ger mig som psykolog ett effektivt arbetssätt att hjälpa dig med dina problemområden.

Jag har även HBTQ-kompetens och i behandling hos mig strävar vi efter att öka din möjlighet att göra val kring ditt liv i linje med hur du önskar leva. Läs mer om HBTQ här!

bottom of page