top of page

Att gå i psykoterapi

Det kan finnas många anledningar till att söka behandling hos en psykolog. Gemensamt för de flesta är att vi då har fastnat i mönster som gör att vi inte lever så som vi önskar eller att något i livet plötsligt blivit annorlunda.

På mottagningen kan du bland annat söka hjälp för:

 • Ångest

 • Nedstämdhet

 • Relationsproblem

 • Stress

 • För mycket känslor

 • Prestationsångest

 • Låg lust

 • För lite känslor

 • Trauma

 • Ältande

 • Livskriser

Hur går psykoterapi till?
 

Vid första besöket skaffar vi oss en bild av vad det är för psykologiskt problem du vill ha hjälp med. Vi tar reda på vad som hindrar dig i att komma vidare ur svårigheterna och vad du önskar uppnå. Du får uppleva hur jag arbetar och jag ger min bild av hur vi tillsammans kan försöka hjälpa dig vidare ur dina svårigheter. 


Därefter är det vanligt att ha 50-minuters besök en gång i veckan. I mån av tid går det även bra att ha s k "blocksessioner" som varar längre än 60 minuter ifall du vill arbeta mer intensivt. Upplägget inklusive längden på förstabesöket är flexibelt och något vi kommer överens om tillsammans.

Behandlingens längd beror bland annat på vad du vill ha hjälp med och hur ofta du kan ses. Ett vanligt antal besök under en behandling är mellan 5-30 besök.

Mottagningen ligger centralt i Göteborg. Det finns även möjlighet att genomföra besöken via krypterad videolänk ifall du har svårt att ta dig till mottagningen eller önskar det av andra skäl.

Jag arbetar mestadels utifrån den moderna psykoterapimetoden ISTDP (Intensive Short-Term Psychodynamic Therapy). Läs mer om ISTDP här!

bottom of page