Det kan finnas många anledningar till att söka behandling hos en psykolog. Gemensamt för de flesta är att vi då har fastnat i mönster som gör att vi inte lever så som vi önskar eller att något i livet plötsligt blivit annorlunda.

På mottagningen kan du bland annat söka hjälp för...

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en modern affektfokuserad psykoterapimetod som bygger på anknytningsteori och psykodynamisk teori. Med affektfokus menas att känslor eller frånvaron av känslor är ett stort fokus i behandlingen. Utöver fokus på känslor... 

Sedan psykologutbildningen vid Lunds universitet har jag arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård och gör fortfarande det på halvtid i Göteborg. Under mina år i vuxenpsykiatrin har jag i behandling mött en mångfald av människor...


 

Under våren 2022 har jag inte möjlighet att erbjuda några terapier. Du är välkommen att ta kontakt ifall du önskar bli uppsatt på väntelista.