HBTQ och normkritik

Många personer har dåliga erfarenheter av att försöka få hjälp av vården eller är oroliga över att bli dåligt bemötta när de söker hjälp. Risken för att inte blivit bemött på det sätt du önskat av personer eller i situationer som varit viktiga, ökar när du inte tillhör t ex hetero- och cisnormen. Jag strävar efter att försöka ge ett likvärdigt bemötande och behandling oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation.

HBTQ-kompetens är ett begrepp som ibland har problematiserats. Vad ska en sådan "kompetens" bestå av? Vem definierar behovet hos "gruppen" HBTQ-personer som består av individer? Vem bestämmer om en psykolog har "kompetensen"?
Utöver utbildningsinsatser för psykologer som syftar till att öka HBTQ-kompetensen tror jag det är viktigt att psykologen hittar verktyg och tid för att fortlöpande ifrågasätta sina antaganden om världen, sig själv och sin förståelse av t ex kön och sexualitet.

Sedan psykologutbildningen har jag varit intresserad av normkritiska perspektiv. I behandling hos mig strävar vi efter att öka din möjlighet att göra aktiva val kring ditt liv i linje med dina värderingar.

För den som är intresserad går det att läsa mer i antologin "HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande" av Tove Lundberg, Anna Malmquist, Matilda Wurm, Elisabet Fredholm.